ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งรพ.สนาม(ศูนย์วัดโพธิ์แก้วนพคุณ)

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งรพ.สนาม(ศูนย์วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) ในวันที่ 8 ก.ค. 2564