One thought on “สรุปสถานการณ์ COVID -19 ใน ประเทศไทยและในจังหวัดสิงห์บุรีประจำวันที่ 9 ก.ค. 2564

  1. ระบบสาธารณสุข จะถึงจุด overload เจ้าหน้าที่จะเหนื่อยล้า เมื่อยังใช้ระบบเชิงรุกไม่พอ ในขณะการฉีดวัคซีนยังเร่งและเพิ่มไม่ได้ จะถูกการระบาดจากภายนอกเข้ามาจนเกิดลักษณะบ้านแตก เพราะบ้านมีแต่คนสูงวัย จึงขอเสนอมาตรการดังนี้
    1. ป้องกันการนำเข้าเชื้อเข้าบ้านและพื้นที่จากผู้ไปทำงานนอกพื้นที่ ด้วยการล็อคเป้า และทำการตรวจ และทำ quaranteen ทั้งครอบครัว
    2. เตรียมจัดตั้งระบบ Home and Community isolation ให้ ปชช หรือชุมชนที่มีศักยภาพ ดูแลตนเองได้เพื่อแบ่งเบาภาระสาธารณสุขส่วนกลาง
    3.เร่ง ปชส. ให้คนดูแลตนเอง ด้วยการปลูกและใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาพื้นบ้าน พร้อมแนะนำให้กินในเชิงรุก เพื่อป้องกันในหากมีภาวะเสี่ยง และบันเทาหากเริ่มมีอาการ
    ขอเสนอเพื่อพืจารณาครับ

Comments are closed.