ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่อยู่ใน Timelineผู้ติดเชื้อโควิด19 ต้องมีแนวปฏิบัติตามนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

ร้านค้าหรือสถานประกอบการ

Read more

หลายคนน่าจะสงสัยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่? ขอทำความเข้าใจด้วยแผนภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 วงตามความเสี่ยง ดังนี้

เมื่อมีข่าวผู้ป่วยโควิด-

Read more

เข้าสังคมอย่างปลอดภัยมีวินัยต่อตนเองและสังคม D-M-H-T-T คือวัคซีนวินัยต้านภัยโควิด-19 ไม่พาตนไปในที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงที่มีคนหนาแน่นนะครับ

#เข้าสังคมอย่างปลอดภัยมี

Read more