ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ระดับอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่(24 ก.พ.2565) เวลา

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต

Read more

จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดกิจกรรม คนสิงห์บุรีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 วันนี้ดวงดี อาจมีโชค ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนสิงห์บุรี ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 โดยการจับฉลากมอบรางวัลให้กับคนฉีด อำเภอละ 1 รางวัล

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค COVID-19

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ

Read more