ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย(UN) แลกเปลี่ยนทัศนะ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ประสานงานสหประชาชาติป

Read more

แบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับ “ตู้คุณธรรมปันสุข ยิ่งให้ยิ่งได้”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม

Read more

มอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรและเงินในโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2

Read more

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2

Read more