ติดตาม ป้องกันการไปมาหาสู่กับผู้ไปมาในพื้นที่เสี่ยง ช่วยรักษาระยะห่าง ห้าม ลด งด เดินทางไปหรือเข้ามาของผู้มาหรือไปในพื้นที่เสี่ยง

สำรวจบุคคลในครอบครัวเพื่

Read more

มาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

มาตรการควบคุมโรคในการเดิ

Read more

ขอความร่วมมือตรวสอบตนเองและบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องเผื่อมีผู้ใดไปในพื้นที่สนามชนไก่ในเขตจังหวัดอ่างทอง รีบแจ้งสาธารณสุขโดยด่วน

ขอความร่วมมือตรวสอบตนเอง

Read more

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนรายงานตัวเข้าพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ในช่วง COVID-19 สสจ.สิงห์บุรี

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนร

Read more