หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

เอกสารทั้งหมด

Read more

มาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

มาตรการควบคุมโรคในการเดิ

Read more

แนะนำการปฏิบัติในการเดินทางเข้า ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 

แนะนำการปฏิบัติในการเดิน

Read more

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนรายงานตัวเข้าพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ในช่วง COVID-19 สสจ.สิงห์บุรี

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนร

Read more

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เ

Read more