สพฐ.ยึดกำหนดเดิมเปิดการเรียนการสอนใน 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดระลอกใหม่ 1 กุมภาพันธ์ กำชับเข้มมาตรการสาธารณสุข ป้องกันโควิด!!

สพฐ.ยึดกำหนดเดิมเปิดการเ

Read more

ครม. อนุมัติ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคน ทั้งหมด 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 210,200 ล้านบาท

ครม. อนุมัติ โครงการเราช

Read more