คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๕๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ ๒)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ท

Read more

จัดกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พื้นควบคุมสูงสุด จำนวน 18 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 59 จังหวัด ซึ่งมีมาตรการยกระดับประจำพื้นที่

คณะกรรมการบริหารสถานการณ

Read more

แจ้งงด!! การอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถ ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. เป็นต้นไป จนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

แจ้งงด!! การอบรมและทดสอบ

Read more