ติดต่อศดธ.

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)
  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

📌 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ☎️ 036-507444 หรือสายด่วน 1567 / โทรสาร 036-507443

📌ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสิงห์บุรี ☎️ 036-511702

📌ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออินทร์บุรี ☎️ 036-581064

📌ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมบุรี ☎️ 036-599444

📌ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางระจัน ☎️ 036-591073

📌ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าช้าง ☎️ 036-595125

📌ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอค่ายบางระจัน ☎️ 036-597732

แผนที่การเดินทาง