ลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือเกษตรกร กรณีได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอบางระจัน นายอำเภอค่ายบางระจัน นายอำเภอท่าช้าง ผอ.กง.ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผอ.กง.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนชลประทานจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือเกษตรกร กรณีได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จุดที่1บริเวณหน้าวัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
จุดที่ 2 บริเวณประตูน้ำ ซอยเทศบาล 3 4 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
จุดที่ 3 บริเวณคลองยางต้นเดียว หมู่ที่ 2 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จุดที่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จุดที่ 5 คลองส่งน้ำ 1 ขวาหมู่ที่ 5 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี
ทั้งนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการให้นายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว
1 การแก้ไขปัญหาระยะสั้น มอบหมายชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีเข้าให้ความช่วยเหลือ ในด้านการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และการชดเชยความเสียหายที่เกษตรกรได้รับ
2 การแก้ไขปัญหาระยะยาว ให้มีการวางท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อส่งให้เกษตรกรรวมถึงให้มีการจัดเตรียมฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *