ผู้เขียน: chaopraya

ถ่ายทำเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10…