ประกาศเจตนารมณ์”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) จังหวัดสิงห์บุรี

>>>>สรุปรายงา […]

อ่านต่อ........

จังหวัดสิงห์บุรี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ร่วมต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม […]

อ่านต่อ........