ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,232 คน ทั้งนี้ นางชุลีพร. เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปรึกษา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น