จำนวน = 199772
เริ่มนับตั่งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554