จำนวน = 199245
เริ่มนับตั่งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554